יונידן - גלאי הרדאר היפני הטוב בעולם

תפריט מתקדם של הגלאי
(30/07/21) 135.125.118 FW גירסת
הגדרות מומלצות מודגשות בצבע ירוק
הגדרות שאין להן השפעה על התנהגות הגלאי למעט תצוגה וכדומה לא מודגשות כלל

הרחב הכל | כווץ הכל

 • X band -100% - לא בשימוש בארץ
 • K band -100%- לא בשימוש בארץ
 • KA band -100%
 • GPS - הפעלה/ביטול קליטת לווינים
  • GPS ON
  • GPS OFF
 • GPS conn - חיווי חיבור גיפיאס
  • חיווי קולי בדיבור
  • חיווי בצליל
  • שקט ללא חיווי
 • Speed camera - On/Off - הפעלה/ביטול התרעה על מצלמות מהירות קבועות גאטסו
 • Speed camera Range- Auto/800/700/600/300 - קביעת מרחק ההתרעה להתרעות GPS  
 • Speed camera Beep- On/Off - הפעלה/ביטול ביפ כפול לפני הקראת ההתרעה
 • Speed Camera Q-Ride - 30~80km/h - קביעת מהירות סף להתרעה על מצלמות מהירות קבועות
 • Red Light Camera Alarm On/Off - הפעלה/ביטול של התרעה על מצמות אור אדום
 • Speed On Green Camera On/Off - הפעלה/ביטול של התרעה על מצלמות משולבות אדום+מהירות
 • Speed On Green Beep On/Off - הפעלה/ביטול ביפ כפול לפני הקראת ההתרעה
 • Bus Lane Camera On/Off - הפעלה/ביטול של התרעה על מצלמות נתיב ציבורי
 • Laser Location הפעלה/ביטול של התרעה על נקודות אכיפת לייזר
  • On- התרעה מופעלת
  • Off- התרעה מופסקת
  • התרעה מופעלת רק כאשר מהירות הנסיעה גבוהה יותר מהמהירות המותרת בקטע- Threshold On    חדש
 • Laser Location Beep On/Off - הפעלה/ביטול ביפ כפול לפני הקראת ההתרעה
 • Voice On/Off - הפעלה/ביטול דיבור קולי
 • Ka Frequency Voice On/Off - הפעלה/ביטול הקראת תחום התדר הנקלט
 • X Band On/Off - הפעלה/ביטול תחום X
 • K Band On/Off - הפעלה/ביטול תחום K
 • Ka Band On/Off - הפעלה/ביטול תחום KA
 • Laser On/Off - הפעלה/ביטול גילוי לייזר
 • K POP On/Off - הפעלה/ביטול POP בתחום K
 • MRCD On/Off - הפעלה/ביטול תחום מולטרדאר
 • Ka POP On/Off - הפעלה/ביטול POP בתחום KA
 • K Band Filter On/Off - הפעלה/ביטול פילטר תחום K
 • Ka Band Filter On/Off - הפעלה/ביטול פילור תחום KA
 • TSF On/Off - הפעלה/ביטול מסנן התרעות שווא מערכות בטיחות
 • K Block Filter On/Off - לא בשימוש בארץ
 • K Narrow/Wide - לא בשימוש בארץ
 • KA - פילוח תחום KA
  • Ka Narrow - תחום צר
  • Wide - תחום רחב
  • Segmentation - פילוח תחום KA לסגמנטים
   • Ka Seg 1 On/Off
   • Ka Seg 2 33.705 – 33.903 On/Off תדר רדאר הדבורה
   • Ka Seg 3 On/Off
   • Ka Seg 4 On/Off
   • Ka Seg 5 On/Off
   • Ka Seg 6 On/Off
   • Ka Seg 7 On/Off
   • Ka Seg 8 On/Off
   • Ka Seg 9 On/Off
 • Signal Priority/ Ka Priority- עדיפות לעוצמת אות נקלט או לתחום KA
 • Mute Mem Band Option - תחומי תדר להשתקה ידנית
  • X & K
  • X K Ka
 • Auto Mute Mem Off/on - הפעלה/ביטול הכנסת נקודות השתקה אוטומטיות לזיכרון
 • Auto Mem Band Option - תחומי תדר לזיכרון השתקות אוטומטי
  • X & K
  • X K Ka
 • All Threat Display On/Off - הצגת כל האותות הקלטים או רק האות החזק ביותר
 • Color selection - בחירת צבעים להתאמה אישית
  • Arrow Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • X Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • K Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • MRCD Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • Ka Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • X Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • K Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • MRCD Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
  • Ka Band Color - Blue->Amber->Green->Pink->Gray->Red->White->Violet
 • Display options - הגדרות תצוגה
  • Display Mode - הצגת מוד המכשיר
  • Scan Mode - תצוגת סריקה
  • TIme display - תצוגת שעון ומוד המכשיר
  • Display (left side) - בחירת תצוגת צד שמאל
   • מהירות (ברירת מחדל)
   • מהירות + מצפן
   • מצפן
   • מתח חשמלי
   • גובה
  • Alert Display Type - בחירת סוג התצוגה שתי אופציות
 • Speed Unit - mph <-> Km/h - בחירת יחידות מהירות
 • Tone options - הגדרות צלילים עבור התחומים השונים
  • X Band Tone - צליל תחום X
  • K Band Tone - צליל תחום K
  • MRCD Tone - צליל תחום מולטרדאר
  • Ka Band Tone - צליל תחום KA
  • Bogey Tone - צליל תחום KA נוסף שמתגלה
  • Laser Tone - צליל תחום לייזר
 • Auto Mute On/Off - השתקה אוטומטית של התרעה נקלטת לרמת ווליום נמוכה
 • Auto Mute Volume - קובע את רמת הווליום להתראות מושתקות
 • Dark Mode Brightness Setting - הגדרת בהירות התצוגה במצב חשוך
  • Bright
  • Dim
  • Dimmer
 • Auto Dim Setting - הגדרת החשכה אוטומטית
  • Bright Level - עצמת התצוגה במצב נורמלי
   • Bright
   • Dim
   • Dimmer
  • Dim Level - עצמת התצוגה במצב מעומעם
   • Bright
   • Dim
   • Dimmer
   • Dark
   • Off
 • Quiet Ride - השתקת התראות רדאר לתחומי תדר KA K ו-X כאשר נוהגים מתחת לגבול המהירות שנקבע כאן 60 קמ"ש
 • Limit Speed - הגדרת מהירות התרעה אישית
 • GMT Mode - הגדרת אזור הזמן +2
 • DST ( Daylight Saving Time ) On/Off - הפעלה/ביטול שעון קיץ לכיוון השעה
 • Low Battery Voltage Warning On/Off - התרעת נפילת מתח מצבר
 • Vehicle Battery Saver On/Off - הפעלה/ביטול מצב חיסכון במצבר הרכב
 • Self Test On/Off - הפעלה/ביטול של תהליך הבדיקה העצמית של הגלאי
 • Factory reset - שחזור הגדרות יצרן מותאמות לישראל
 • delete all mute - מחיקת כל נקודות ההשתקה
 • Delete all user - מחיקת כל נקודות ההתרעה האישיות
 • Memory Quota - חלוקת זיכרון בין נקודות השתקה לבין נקודות התרעה אישיות
 • Volume Level - עצמת השמע של המכשיר