יונידן - גלאי הרדאר היפני הטוב בעולם
כיוון השעון +שעוןו חורף קיץ


מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרת השעון

מוודאים שההגדרה היא GMT+2

מדפדפים עד להגדרת הפעלת שעון קיץ/חורף DST ומגדירים מופעל/מבוטל בהתאם למצב הנוכחי


הגדרת מהירות סף התרעה להתרעה על אקדחי לייזר ומכמונות דבורה

מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרת סף התרעה

מגדירים את המהירות הרצויה, ברירת המחדל היא 50 קמ"ש

הגדרת מהירות סף התרעה לכל סוגי מצלמות המהירות הקבועות

מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרת המהירות

מגדירים את המהירות הרצויה שרק מעליה תישמע התרעה, ברירת המחדל היא מהירות אפס

הגדרת הודעת החיבור ללויין

מדפדפים עד להגדרת הודעת החיבור ללויין

מגדירים מבין 3 אפשרויות קולית/צליל/ללא

הגדרת צבע תצוגת המכשיר והתרעות קוליות/צליל

מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרת צבע התצוגה


מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרת השמע


הגדרת , "הגדרות יצרן", יחידות מהירות, בדיקה עצמית בהדלקה

מדפדפים בתפריט המכשיר עד להגדרה הרצויה